Brzmi interesująco

Super Blog

Jacek 15.02.2021

Kto jest prezydentem?

Wygląda na to, że każdy prezydent to niedźwiedź polarny. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Oczywiście postać niedźwiedzia często spotykamy w autobusie, pociągu czy samolocie. Mowa jednak o pierwszej kadencji prezydenta Polski. Dla wielu jest to ważna kwestia, a jej symbolika - niedźwiedź polarny stojący w autobusie lub pociągu to metafora naszych czasów. Jak będziemy się czuć w nowym roku i jaki może być los Polaków?

Prezydent to osoba wybierana przez ogół Polaków na jedną kadencję. Każdy prezydent jest wówczas reprezentantem klasy rządzącej. Przebieg jego kadencji określa prawo polskie. W szczególności został wybrany 2 stycznia. Będzie najstarszym prezydentem, który będzie piastował urząd do 2020 roku.

Dla kogo jest prezydent?

Wybory prezydenta odbywają się 20 stycznia. Listę kandydatów na to stanowisko należy zarejestrować do 21 stycznia. Kandydaci na prezydenta RP muszą mieć ukończone 18 lat. Mogą być również zarejestrowani jako niezależni. Nie będą mogli kandydować do polskiej prezydencji. Tylko kandydaci z obozu niezależnego mogą być zarejestrowani jako kandydaci na prezydenta Polski.

Od kogo pochodzi prezydent?

Prezydent jest wybierany przez Krajową Radę Badań Politycznych na podstawie ogólnopolskiej ankiety przeprowadzonej wśród 1004 losowo wybranych wyborców. Formuła wyłaniania kandydatów na prezydenta jest trójstronna: (1) imię kandydata (2) nazwisko kandydata (3) hasło użyte w wyborach.

Głowa państwa wybiera także swoich ministrów. Zostali zatwierdzeni na ministrów przez Radę Państwa 27 stycznia. Oczekuje się, że radni będą współpracować z prezydentem. Będzie też minister stanu ds. Zagranicznych.

Rada Ministrów również wybiera Prezydenta, ale dopiero po podjęciu decyzji, kto powinien zostać wybrany spośród nominowanych. Każdy kandydat na prezydenta musi otrzymać co najmniej 50% głosów. O pozostałych 50% zadecyduje specjalnie wyznaczona grupa.

Kto może zostać następnym prezydentem Rzeczypospolitej?

Następnym prezydentem Rzeczypospolitej możesz zostać 2 stycznia. Tylko kandydaci mogą być wówczas rejestrowani jako kandydaci na prezydenta.

  • Możesz zostać następnym prezydentem Rzeczypospolitej, jeśli jesteś:
  • - urodzony w 1939 roku
  • - bywał w życiu publicznym przez co najmniej 5 lat,
  • - nie figurują w rejestrze karnym,
  • - mam problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mi pełnienie funkcji w biurze.

Warto sprawdzić swoje dane osobowe na stronie https://polnekrowia.pobladwodkotow.pl/polnekrowia-tokolków-awetka-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na -na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na -na-na-na-na-na-na-na-na-na-la-na-lwoczkote-na-na-na-na-na-na-na-na-la.

Wybory prezydenckie to najważniejszy krok w kampanii. Dopiero wtedy kandydaci na prezydenta mogą jasno określić swoje stanowisko. Kandydaci powinni jasno przedstawić swoją sprawę, wyjaśniając, kim są i gdzie planują podjąć kolejne kroki w rozwoju. Dopiero wtedy możesz rozpocząć ostatni krok, czyli wybór konkretnego prezydenta, co ułatwi wyborcom.

Artykuł został przygotowany przez oficjalną stronę Związku Żydów Polskich - https://www.polnekrowia.org.

Tagi: mogą, prezydentem, prezydent polski, prezydent nixon, prezydent kennedy, prezydent francji, prezydent lincoln, prezydent usa, prezydent ukrainy,